English        Thứ Sáu, 27-03-2015
 
Sản Phẩm Tiêu Biểu
Mạng Kết Nối Việt
Danh bạ doanh nghiệp
Đăng ký thành viên
Thông tin cần biết
Giá vàng
Chứng khoán
Tỷ giá
Thông kê
Lượt truy cập: 197203200
Thành viên: 0005155
Trực tuyến: 0000080
Giới thiệu

Địa chỉ         : 909, Đường Ba Tháng Hai, P. 7, Q. 11, TPHCM

ĐT               : 08. 8552794 - Fax: 08. 8577020

Email           : thh@hcm.vnn.vn

                      tanhiephung@vnn.vn

Website       : www.tanhiephung.com

Mã số thuế  : 0301074781

Giám Đốc     : Ông Dục Sơ

Phó GĐ        : Nguyễn Thị Nhung

Lĩnh Vực HĐ:

·     Sản xuất bao bì nhựa và nhựa gia dụng gồm túi PECP màng PS, PP, PVC, SP định hình PS, PP, PVC.

·     In trên sản phẩm nhựa.

·     Thương mại Đũa máy móc khuôn.