English        Thứ Ba, 25-05-2015
 
Sản Phẩm Tiêu Biểu
Mạng Kết Nối Việt
Danh bạ doanh nghiệp
Đăng ký thành viên
Thông tin cần biết
Giá vàng
Chứng khoán
Tỷ giá
Thông kê
Lượt truy cập: 206406740
Thành viên: 0005160
Trực tuyến: 0000081
Giới thiệu

Điện thoại   :   Số 231 Lê Duẩn, Hà Nội.

Điện thoại   :   04. 84494252

Fax             :   04. 84494232

Email          :   vietnhatmotor@hn.vnn.vn

Website      :   www.vietnhatmotor.com

Mã số thuế  :   0101390758

Giám Đốc   :   Đàm Thị Thu Hoài

Lĩnh Vực HĐ:

ü  Sửa chữa xe gắn máy.

ü  Bảo dưỡng xe gắn máy.

ü  Cung cấp xe gắn máy.